PROJECTEN

Een selectie van de projecten van Bruut:

Projectleider Circulair Ambachtscentrum. BRUUT Consultancy doet onderzoek naar de mogelijkheden op een kavel van 4 ha. in Medel voor Avri.

Bruut consultancy leverde de projectleider “doe mee met gft” om inwoners in de hoogbouw en het centrum uit te dagen gft te scheiden in verzamelcontainers met toegangsregistratie. Het project heeft twee maal meer aanmeldingen gehad dan verwacht.

Samen met Sjaak Dreuning advies heeft bruut consultancy een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de service voor grof huishoudelijk afval te vergroten.

Bruut Consultancy heeft het contract voor inzameling van het afval voor alle locaties van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid & GGD geschreven en de aanbesteding begeleid.

BRUUT Consultancy heeft in opdracht van Stantec een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een subregionale milieustraat voor de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek per 2021.

BRUUT Consultancy begeleidt in opdracht van Stantec het afval- en grondstoffenbeleid bij de fusie van de gemeente Rijnwaarden en de gemeente Zevenaar. Doel is het komen tot één ambitieus beleid voor de gehele nieuwe gemeente die leidt naar de VANG-doelstelling.

BRUUT Consultancy voert een procesverbetering uit om Reinigingsrecht (retributie) in de gemeente Dordrecht te verbeteren met een nieuwe aanpak, nieuwe partijen en betere resultaten.

Voorbereiding en realisatie van de nieuwe milieustraat op industrieterrein 7Poort.

Scenario onderzoek naar papierinzameling voor de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Het doorrekenen van scenario’s voor het grondstoffenplan en de inhoudelijke begeleiding van het inwonerspanel voor dit ambitieuze plan.

Inhoudelijke advisering rond diverse thema’s die voortkomen uit het nieuwe grondstoffenplan van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Bedrijfskundig onderzoek naar procesverbeteringen, betere ICT ondersteuning en passende rapportages.