DIENSTEN

BruuT_Strand_Afval_Diensten

OVERHEID

BRUUT Consultancy ondersteunt gemeentes in hun zorgtaak om duurzaam met afval- en grondstoffen om te gaan.
Wij ondersteunen oa. in:

 • Grondstoffenbeleid en circulair opdrachtgeverschap
 • Milieustraten
 • Retributie en bedrijfsafval
 • Aanbestedingen van afval- en grondstoffen
 • Stimulering van recycling en hergebruik
 • Nieuwe inzamelsystemen
 • Efficiënte inzameling en logistieke verbeteringen
 • Onderzoek en realisatie van beleidskeuzes zoals het nieuwe inzamelen
 • Datagedreven opdrachtgeverschap: hoe kan data leiden tot beter beleid
 • Participatie bij beleidswijzigingen

BUSINESS

BRUUT Consultancy ondersteunt bedrijven in hun ambitie om grondstofkringlopen te sluiten en duurzaam met afval- en grondstoffen om te gaan.

 • Strategie ontwikkeling in een circulaire economie
 • Het sluiten van grondstofkringlopen in processen en de keten
 • Duurzame inkoop en tendering van afval- en grondstofcontracten
 • Eco efficiënt waarde creatie in ontwerp en productie
 • Afvalwetgeving en internationale transporten van afval
 • Training en opleiding in afvalwetgeving en duurzaamheidsbeoordelingsmethoden
 • Omgaan met schaarse materialen: hoe afhankelijk is uw productieproces van deze materialen?

TRAININGEN

BRUUT geeft trainingen (ook inhouse) op de volgende kennisgebieden en innovaties:

 • Afvalwetgeving (Wm, EVOA, EURAL, LAP, Besluit Melden, etc.)
 • VIHB afvalstoffen
 • Correct gebruik van afvaltransport documentatie
 • Internationaal transport van afval en grondstoffen
 • Eco-kosten waarde creatie bij ontwerp en productieprocessen (FTLCA)

*BRUUT consultancy is officieel partner van het Innomat programma van de TU Delft en EIT Raw Materials

DATA GEDREVEN OPLOSSINGEN

BRUUT consultancy heeft 12 jaar ervaring in het ICT domein van afval- en grondstoffen. Zowel de overheid als het bedrijfsleven maken onvoldoende gebruik van de inzichten die een data-analyse kan geven in het verbeteren van de interne bedrijfsvoering en de kansen die bijdragen aan een circulaire economie.

BRUUT helpt bij innovaties en nieuwe data-analyse en dataprojectie. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

INTERIM MANAGEMENT

BRUUT consultancy levert professionele ondersteuning op basis van interim opdrachten en beschikt hiervoor over een uitgebreid netwerk van professionals met aantoonbare ervaring in het afval- en grondstoffen domein.

Voorbeelden:

  • Beleidsondersteuning op het afval- en grondstoffendomein
  • Strategieontwikkeling voor een circulaire onderneming
  • Projectmanagement bij complexe projecten zoals planvorming milieustraat
  • Realiseren van nieuwe inzamelconcepten zoals het nieuwe inzamelen

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

“Afvalmanager: hopelijk een uitstervend beroep.”