Grondstoffenbeleid en duurzaamheid

Afvalstoffen ontstaan waar geleefd en gewerkt wordt. Eenmaal ontstaan is het belangrijk dat het op een verantwoorde, efficiënte en snelle wijze wordt verwerkt.

Duurzaam afvalbeheer of grondstoffenbeleid omvat alle handelingen die met afval worden uitgevoerd. Afval wordt ingezameld, vervoerd en verwerkt. Bij verwerking worden de afvalstoffen op soort gescheiden, samengevoegd, gebroken, gezeefd en gesorteerd. Vervolgens krijgt afval zijn uiteindelijke ‘bestemming’.

In steeds meer gevallen dient uw afval, als grondstof in een nieuw materiaal of product, tot brandstof bij een energieopwekkende afvalverbrandingsinstallatie of een afvaldepot.

Wij dragen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en streven zoveel mogelijk hergebruik van afvalstoffen na, dat is grondstoffenbeleid of grondstoffenmanagement. https://www.klimaatplein.com/co2-besparing-door-goed-afvalbeheer

Grondstoffenbeleid is gescheiden inzamelen

Achterliggende gedachte bij het gescheiden inzamelen en verwerken van grondstoffen is dat er een besparing te realiseren is omdat de verschillende fracties niet meer nadien gescheiden hoeven te worden. Daarnaast blijft op deze manier minder restmateriaal over dat voor verbranding in aanmerking komt. Het voordeel daarvan is dat -ook al kan dat nu nog niet wetenschappelijk vastgesteld worden- er minder uitstoot van dioxine door de verbrandingsinstallaties zal zijn.

Grondstoffenbeleid in de Benelux

De regelgeving rond afvalstoffen staat niet stil. Zo mogen sommige reststromen nu al niet meer gestort worden en het aantal gesloten materiaalkringlopen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Wacht niet tot het zover is, begin nu al met de nodige aanpassingen en neem het beheer van uw afvalstromen in eigen handen. Een eerste stap is in zicht. Dit door uw afval- en nevenstoffen onder de loep te nemen in grondstoffenbeleid.

Wie het beheer van zijn afvalstromen in eigen handen wil nemen, brengt ze best eerst gedetailleerd in kaart. Via datavergaring wordt al snel duidelijk waar afval ontstaat, hoe het te vermijden is of te recycleren valt en bij welke processtappen u de stromen kunt verdichten om kosten te besparen.

Naast afvalstromen heeft uw bedrijf mogelijk ook te kampen met nevenstromen van verspilde grondstoffen. Die kunt u opnieuw verkopen, maar uiteraard nooit tegen de oorspronkelijke aankoopprijs. U zorgt er dus beter voor dat uw grondstoffen efficiënter worden ingezet, zodat u er al minder van hoeft aan te schaffen in de eerste plaats.https://www.bruutconsultancy.nl/kennisdomeinen/#afvalmanagement

Maar hoeveel grondstoffen verliest u per producteenheid en welke factoren dragen hiertoe bij? Door dit te onderzoeken, komt u precies te weten waar u de verspilling kan wegwerken.