Circulaire Economie: de wereldbevolking blijft toenemen en de groeiende economieën laten de vraag naar grondstoffen verder toenemen. Sommige grondstoffen (bv. kobalt, magnesium) zijn schaars geworden terwijl andere plastics geen restwaarde hebben en eindigen op plaatsen waar we deze niet willen hebben, zoals plastic soup. Welke afhankelijkheden heeft uw bedrijf van deze grondstoffen en welke stappen kunt u zetten? BRUUT begeleidt organisaties om hierin de juiste keuzes te maken. https://www.bruutconsultancy.nl/kennisdomeinen/#circulaireeconomie

Werking circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het afval is de nieuwe grondstof.

Hergebruik producten/ grondstoffen

Afval de nieuwe grondstof. Vrijwel alle producten die Nederlanders in de toekomst gebruiken, worden steeds opnieuw gebruikt. Er is geen sprake meer van de lijn: produceren, consumeren en daarna weggooien.

Dit spaart grondstoffen, het milieu en vermindert de CO2-uitstoot. Het stimuleert innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Overzicht van hoe een hergebruik economie en een circulaire economie eruit zien.

Circulaire economie door scheiden afval

Circulaire economie in de praktijk

Makers van producten houden bij het ontwerp al rekening met hergebruik. Apparaten worden bijvoorbeeld zo ontworpen, dat ze makkelijker gerepareerd kunnen worden. Verder worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld door plastic te recyclen tot korrels waar weer nieuwe plastic producten van gemaakt worden.

Ook zijn er producten die niet vaak gebruikt worden of stilstaan, zoals boormachines en auto’s. In een circulaire economie worden deze producten intensiever gebruikt, door deze bijvoorbeeld met anderen te delen. Hierdoor zijn er per saldo minder producten en dus minder grondstoffen nodig. 

Daarnaast houdt een circulaire economie rekening met de leefomgeving. Bijvoorbeeld door het voorkomen van zwerfafval op straat en in de natuur. De overheid zet hier al stappen in, bijvoorbeeld door gratis plastic tasjes te verbieden.  Meer dan 80% van de consumenten neemt naar eigen zeggen vaak of altijd een eigen tas mee in plaats van een plastic tas uit de winkel.

Circulaire economie met afvalstraat

Gedragsverandering consumenten

Een goed werkende circulaire economie is niet alleen afhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven. Ook de consument heeft hierin een rol: kiezen voor duurzame producten moet de nieuwe standaard worden. Consumenten dragen ook bij door spullen langer te gebruiken, te repareren of naar de kringloopwinkel te brengen. De overheid wil dit gedrag stimuleren door het onderwerp een plek te geven in het onderwijs en campagnes te voeren.

Bron: Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/werking-circulaire-economie