Afvalbeleid is één van de kennisdomeinen van BRUUT Consultancy. BRUUT adviseert bedrijven en (semi)overheden in het verantwoord omgaan met afval- en grondstoffen. We helpen met afvalmanagement door de juiste strategie te vinden en begeleiden duurzame contractvorming met leveranciers in de afval- en grondstoffen inzameling en verwerking. BRUUT maakt beleid voor een breed scala aan afvalsystemen zoals het nieuwe inzamelen, milieustraten en grondstof rotondes, frequentie en tariefkeuzes. Daarnaast doen wij onderzoek naar innovatieve oplossingen in de afvalbranche om afval te reduceren en recycling en hergebruik te verbeteren.
https://www.bruutconsultancy.nl/kennisdomeinen/#afvalmanagement

CO2-besparing door goed afvalbeleid

Als afvalconsultant valt het mij op dat maatregelen voor het behalen van klimaatdoelstellingen vooral gericht zijn op energiebesparingen. Hierbij vergeten wij soms de oorspronkelijke reden waarom het zo belangrijk is om energie te besparen: we willen voorkomen dat CO2 in de atmosfeer terecht komt.

Uiteraard doen we dit door energie te besparen, want hoe minder fossiele brandstoffen we verbranden, hoe minder de koolstoffen als gas (dus als CO2) uit deze brandstoffen worden vrijgelaten. Naast energiebesparing kunnen we echter nog meer doen om CO2-uitstoot te voorkomen. Namelijk door ervoor te zorgen dat koolstofhoudende grondstoffen en producten deze koolstoffen zo lang mogelijk vasthouden.

Afvalbeleid BRUUT consultancy

Afvalbeleid door koolstoffen vasthouden

Voor het vasthouden van deze koolstoffen wordt goede afvalscheiding en hergebruik noodzakelijk. Wist u bijvoorbeeld dat het hergebruik van 1 ton papier de CO2-emissie bij de papierproductie verlaagd met zo’n 850 kilo CO2? Dit is berekend vanuit de bomenteelt, het transport, en het verwerken van pulp tot papier. We houden de koolstof langer vast door minder bomen te kappen en hergebruiken de grondstoffen die reeds beschikbaar zijn.

Hetzelfde geldt voor het hergebruik van kunststoffen. Door het hergebruik van kunststoffen houden we de fossiele grondstof (aardolie) vast en dus ook de daarin opgeslagen koolstoffen. Daar komt bij dat de energie die wordt bespaard door het recyclen van 1 plastic flesje, een 60W lamp 1 uur kan branden. Kunnen we direct bij onze energiebesparingsmaatregelen zetten.

Hergebruiken tomatenstengels

Een niet direct voor de hand liggend, maar wel een goed voorbeeld van het vasthouden van koolstof is het hergebruik van afgedankte tomatenstengels in de groenteteelt. Sinds kort worden hier ‘kartonnen tomatenbakjes’ van gemaakt. Naast dat deze bakjes de doorgaans benodigde bomenkap verminderen, wordt de levensduur van de tomatenstengel en de daarin opgesloten koolstoffen verlengd.

Door uw afval vooraf te scheiden in grondstoffen, neemt niet alleen de energievraag af, maar draagt u dus bij aan het vasthouden van koolstoffen en de reductie van uw CO2-emissie! U heeft hier direct invloed op. Niet alleen op de zaak, maar ook thuis kunt u zo een steen bijdragen aan het tegengaan van verdere klimaatverandering.

Bron: artikel geschreven door Simon de Koning op Klimaatplein.com: https://www.klimaatplein.com/co2-besparing-door-goed-afvalbeheer